Atıflar

Cemal Bali Akal, Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, 1994, sayfa:32-33.