Tokuroğlu: Kapitalizm için kadın emeği bir kayıp

İstihdama erişim, toplumsal hiyerarşi kuruluşunda, bir emek kategorisinin dışlanması ve farklılaştırılması açısından çok önemli rol oynar. Dolayısıyla kadın-erkek arasındaki farklılıklar emek piyasasında her gün yeniden kurulur. Zira kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal ilişki toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ile varlığını sürdürür. Kadın ve erkek emeğinin farklılaşmasına dayalı olan cinsiyete dayalı iş bölümü erkeğin kadın üzerindeki iktidarını ifade eder. Dolayısıyla bir toplumda kadının istihdam oranı ve  emek piyasasındaki çalışma koşulları kadının o toplumdaki statüsüyle ilgili ipuçları verecektir. Türkiye’de kadın istihdamını; istihdama erişim olanakları, cinsiyet ayrımcılığı, ev işçiliği ve özellikle neoliberal politikaların dayattığı kayıt dışı çalışma, geçici işçilik bağlamında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Belma Tokuroğlu’yla konuştuk.

Continue reading “Tokuroğlu: Kapitalizm için kadın emeği bir kayıp”