Kongre ve Sempozyum

Kongre

III. Uluslararası Sosyoloji Kongresi, Kasım 2000, Dünya’da ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma ve Bütünleşme”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Bildiri Konusu:” Türkiye, Milliyetçilik ve Kadın”

Sempozyum

7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu, 11-13 Aralık 2015 – Antalya  Çocuğun Aile İçi Şiddete Maruz Kalmasının ve Cinsel İstismarının Nedenleri, Sonuçları ve Yapılması Gerekenler Üzerine Sosyolojik Bir Mülahaza– Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkez. (Bildiriler kitap olarak yayınlandı)