Verdiği Dersler

Lisans Programında Verilen Dersler

  • Sosyoloji
  • Uygarlık Tarihi
  • Siyaset Bilimi

Yüksek Lisans Programlarında Verilen Dersler

  • Türk Modernleşmesi
  • Kadın Çalışmaları
  • Aile-Toplumsal Cinsiyet ve Toplum
  • Ekonomik Değişmelerin Toplumsal Yaşama Katkısı
  • Medeniyet Tarihi ve Kent