Makaleleri

Aile ile Kültür Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Konusunda Yeni Bir metodoloji Kurma  Denemesi“, Prof. Dr. Kadir Cangızbay ile birlikte; Türkiye Aile Yıllığı, Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu, 1990.

Türkiye’de Feminizm“, Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1991.

Adaletsiz Barış, Adaletsiz Eşitlik ve Adaletsiz Gelişme Olmaz“, Tezkire, sayı 3, Vadi Yayınları, Ankara, 1992

Aile Yazıları, cilt 6, Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil ve Prof. Dr. Ahmet Çiğdem ile birlikte; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1991.

Ortadoğu’yu Anlamak“, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Kış 1999.

“Türkiye’de Modernleşme Süreci ve Ataerkil Yapı İkileminde Kadın İşgücü ve Eğitimi”, Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımı, Güneydoğum Derneği, 2013

makale-indir

Bir Ahlak Okuması olarak Ulus-Devlet Krizi“, Almıla, sayı 18, Bahar 2013.