Hakkında

tokuroglu

Adı ve Soyadı: Belma Tokuroğlu
Doğum Yeri ve Tarihi: Tokat/18.02.1958

Eğitim Durumu

1969-1976 Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi
1978-1983 Hacettepe Üniversitesi Edebiyt Fakültesi Sosyoloji Bölümü
1983-1985 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı, Ankara (Tez:İnsanların Toplumsal Yaşantısı Çerçevesinde Toplu Konut Sorunun Bakış-Prof. Dr. Barlas Tolan)

1986-1990 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Bölümü Doktora Programı, Ankara (Dersleri tamamlayarak doktora yeterlik sınavını aldıktan sonra terk) 

1990-2003 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktora Programı, Ankara (Tez: Tek Parti Dönemi Toplumsal Cinsiyet Anlayışı: 1923-1946- Prof. Dr. Kadir Cangızbay) 

Çalışma Hayatı

1986-2004 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevliliği

2004-2006 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevliliği

2006-…….. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçentlik

İdari Görevler

2006-2013 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 

2010-…… Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği/ Yardımcı Doçent Temsilciliği