Projeler

Türk Üniversite Gençliği Araştırması, Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili Araştırması I, Gazi Üniversitesi Örneği, Ankara, 2001 (Araştırma Yürütme Grubunda)

Türk Üniversite Gençliği Araştırması, Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili Araştırması II, Ankara, 2003 (Araştırma Yürütme Grubunda)

Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Proje Yardımcıları: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran ve Yrd. Doç.Dr. Belma Tokuroğlu, SİAM (Söğüt Yayıncılık ve Sosyal İktisadi Araştırmalar Merkezi), Başbakanlık Aile Araştırma Merkezi, Ankara, 1992.

Kamu, Özel ve Gönüllü Kuruluş Örneklerinde Farklı Tabakalardan Çalışan Kadınların Sosyal Sermayeleri, TÜBİTAK SOBAG Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Suna Başak; Prof. Dr. Hikmet Kavruk, Prof. Dr. Nail Öztaş, Yrd. Doç. Dr. Belma Tokuroğlu, Ankara, 2008.