Yönettiği Tezler

Doktora Tezi

Hediye Şirin Zorba | Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadınların Siyasal Katılımı

Yüksek Lisans Tezi

2015

 • Ergun Kalaycı | Belediyelerde katı atık yönetimi uygulamaları: Çankaya Belediyesi örneği

2014

 • Funda Kırkoğlu | Türkiye’nin çokkültürlü yapısının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki etkileri
 • Seçkin İnan | Türkiye’de demokrasinin yapılanmasında önemli bir unsur: Parti içi demokrasi

2013

 • Nergiz Zülfikar | Küreselleşme süreci çerçevesinde Anadolu sermayesindeki zihinsel tutumların değerlendirilmesi: Kayseri örneği
 • Burcu Ünalan Altaş | Türk solunda ayrışma: 1920-1971
 • Gökçe Nur Şafak | Kadın ve kent ilişkisinde yerel yönetimler: Nevşehir ili örneğinde kadın dostu kentler
 • Mesut Hayati Avan | Türkiye’de siyasal iktidar ve üniversite ilişkisi YÖK sonrası bir değerlendirme
 • Akay Yılmaz | Partilerin seçmen kitlesi karşılaştırması: Ankara örneği

2011

 • Efe Baştürk | Siyaset felsefesinde klasik ve çağdaş cumhuriyetçilik: Eleştirel bir karşılaştırma

2010

 • Hasan Ekmekçi | Toplumsal, kültürel ve iletişimsel boyutlarıyla bir boşanma analizi
 • Tahsin Köse | Sosyal güvenlik kavramına üçüncü yol yaklaşımı çerçevesinde bir bakış
 • Burcu Hatipoğlu | Cumhuriyet projesinin cumhuriyet kadınını inşası
 • Fatma Erbil Erdugan | 1980’lerden günümüze yoksulluğun Türk sinemasındaki sunumu

2009

 • Ezgi Gürses | Türk siyasal hayatında Milli Güvenlik Kurulu’nun yeri: 28 şubat süreci örneği
 • Hediye Şirin Zorba | Türkiye’deki kadın örgütleri ve bu örgütlerin çalışmaları üzerine bir inceleme

2008

 • Müge Tokgöz | 1950 seçimlerinin Türkiye’nin demokratikleşme sürecindeki yeri
 • Murat İnce | Liberal ve marksist özgürlük anlayışlarının karşılaştırılması
 • Özlem Çelik | Ataerkil sistem bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benimsenmesi

2007

 • Buğra Kalkan | Frederic Bastiat’nın siyaset felsefesi ve devlet anlayışı